کلرزن خطی ساده

کلرزن خطی ساده،سپتیک،تصفیه فاضلاب بدون برق و مخصوص فاضلاب بهداشتی و صنعتی با هزینه بسیار پایین و راهبری آسان بدون خرابی و استهلاک بدون مخزن و بدون نیاز به فضای اضافی