سپتیک فایبر گلاس

سپتیک فایبر گلاس
سپتیک فایبر گلاس

سپتیک فایبر گلاس

مخازن فایبرگلاس به ضخامت های مختلف و حجمهای مختلف موجود می باشد طرح سپتیک آلمانی بوده و قابلیت تبدیل به تصفیه خانه را دارند 

همچنین برای ویلا ها و پارک ها و اماکن های توریستی و تفریحی در هر رنگی قابل ارائه می باشد 

سپتیک فایبر گلاس در انواع اشکال مکعبی و استوانه و افقی و عمودی قابل ارائه به مشتریان می باشد.