تجهيزات تصفيه خانه

تجهيزات تصفيه خانه
تجهيزات تصفيه خانه
تجهيزات تصفيه خانه
تجهيزات تصفيه خانه
تجهيزات تصفيه خانه
تجهيزات تصفيه خانه
تجهيزات تصفيه خانه

تجهيزات تصفيه خانه

 ساخت تجهيزات تصفيه فاضلاب  بهسازان زيست سپهر شامل بلوئر،فيلتر بلوئر،پمپ ايرليفت در اندازه هاي مختلف ،ديفيوزر هاي حباب ريز با دبي بالاي 100مترمكعب در ساعت و بدون خرابي تا 5 سال ،ضد كف و بو ،ونت فايبرگلاس سيستم UASB،چربيگير ، آشغالگير ، زلال ساز مخزن ته نشيني، ساخت كلرزن اتوماتيك يك مخزنه و دو مخزنه اتوماتيك برقي و مكانيكال با قيمت بسيار مناسب 
دستگاه تنظيم PH
دستگاه تنظيم PH فاضلاب،تزريق كننده خنثي ساز
ديفيوزر هوادهي
ديفيوزر هوا براي لجن فعال ،تصفيه فاضلاب، سپتيك تانك،پكيج تصفيه،
دستگاه كلرزن
پكيج تصفيه فاضلاب پلي اتيلن