تجهیزات تصفیه

اخبار
اخبار
اخبار
فناوری های جدید
فناوری های جدید
فناوری تصفیه
فناوری تصفیه
فناوری تصفیه
فناوری تصفیه
فناوری تصفیه
فناوری تصفیه
فناوری تصفیه
تجهیزات تصفیه
تجهیزات تصفیه فاضلاب
تجهیزات تصفیه
تجهیزات تصفیه
تجهیزات تصفیه فاضلاب
تجهیزات تصفیه فاضلاب
تجهیزات تصفیه فاضلاب

تجهیزات تصفیه

سازنده و تولید کننده تجهیزات و تاسیسات پیشرفته انواع تصفیه خانه:

ديفيوزر هوادهي حباب ريز دیفیوزر حباب ریز و حباب درشت -ایران سپتیک 
کلرزن دستگاه کلرزن ایران سپتیک 
دستگاه کنترل PH دستگاه کنترل PH
تصفیه پساب با روش الکتریسیته تصفیه پساب با روش الکتریسیته
دستگاه ازن دستگاه ازن
دستگاه ازن,o3,ظرفیت 10گرم,20گرم  مخصوص پساب های صنعتی بعنوان ضد بو وکاهش مواد آلی فاضلاب