تصفیه پساب با روش الکتریسیته

تصفیه پساب با روش الکتریسیته
تصفیه پساب با روش الکتریسیته
تصفیه پساب با روش الکتریسیته

تصفیه پساب با روش الکتریسیته

تصفیه پساب با روش الکتریسیته برای تصفیه با راندمان بسیار بالا که در چند سال اخیر در دنیا رواج یافته است و جایگزین روشهای شیمیایی قدیمی تر می باشد و در اکثر صنایعی که پساب با آلایندگی بالا دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله پساب قالیشویی - کارواشها - آبکاری و صنایع معدنی 

شرکت ما نیز در این راستا به این توانایی رسیده که از این فناوری در طراحی تصفیه خانه ها بهره گیرد.