پكيج تصفيه فاضلاب خانگي

پكيج تصفيه فاضلاب هوازی خانگي  پیش ساخته در حجمهای 2000 و 3000 و 5000 و 10000 لیتری که دارای تجهیزات تصفیه در داخل خود پکیج می باشد و با برق مصرفی خیلی کم فاضلاب خانگی تصفیه شده و قادر به رسیدن به استاندارد محیط زیست می باشد و خروجی آب برای فضای سبز استفاده کرد . در داخل زمین قرارگرفته و مشکلات خوردگی و زنگ زدگی پکیج فلزی را ندارد . نصب آسان و زمان یک روزه اجرای آن و قیمت بسیار پایین از مزایای این سیستم تصفیه جدید است.