چربيگير فول اتوماتيك

چربيگير فول اتوماتيك 

اين سيستم چربيگير براي جمع آوري و حذف انواع روغن و چربي در فاضلاب هاي صنعتي و نيمه صنعتي كاربرد دارد. و بدون نياز به نيروي انساني چربيهاي جداشده قابل دفع هستند.قيمت اين نوع چربيگيرها ارزانتر از نمونه هاي بازار مي باشد همچنين در انواع جنس مخزن بصورت فلزي ،پلي اتيلن وفايبرگلاس و بتني ساخته مي شود.